ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

1908
2022
Bigen Men’s Cream Color แค่กด One Push ปาดทิ้งไว้ 5 นาที แล้วล้างออก

1. BIGEN_VDO 1_Cover use

ย้อมง่าย ไม่ยุ่งยาก แค่กด One Push ปาดทิ้งไว้ 5 นาที แล้วล้างออก

ย้อมโคนก็ง่าย ย้อมทั้งหัวก็สบาย แถมใช้ไม่หมดก็เก็บได้

#BigenMensCreamColor #BigenOnePush #ย้อมง่าย #ไม่ยุ่งยาก Bigen Men’s Cream Color