ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

1908
2022
จะเติมโคน หรือ ย้อมทั้งหัวก็ง่าย แถมใช้ไม่หมดก็เก็บได้

Bigen Cream Color ย้อมง่าย ไม่ยุ่งยาก

แค่กด One Push ปาดทิ้งไว้ 30 นาที แล้วล้างออก

#BigenCreamColor #BigenOnePush #ย้อมง่าย #ไม่ยุ่งยาก