คำถามที่พบบ่อย

แนวทางในการเก็บ และกำจัดผลิตภัณฑ์

สามารถเก็บน้ำยาเปลี่ยนสีผม หรือน้ำยาฟอกผมที่ผสมแล้วไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้หรือไม่?

น้ำยาที่ผสมแล้วไม่สามารถเก็บไว้ใช้งานได้

น้ำยาต่าง ๆ เมื่อถูกผสมกันแล้ว จะสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว (เช่น การผสมครีมสีผมกับ
ดีเวลลอปเปอร์) โปรดทิ้งส่วนผสมที่เหลือทันทีหลังใช้งานเสร็จ

เพราะเมื่อเวลาผ่านไป น้ำยาที่ถูกผสมแล้วจะมีประสิทธิภาพลดลง แถมยังก่อให้เกิดแก๊สที่ทำให้เกิดแรงดันภายในภาชนะที่บรรจุครีมที่ผสมแล้วอยู่ด้วย สุดท้ายอาจเกิดการระเบิดได้

หากผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมถูกเปิดแล้ว จะสามารถเก็บไว้ใช้งานได้อีกนานเท่าใด?

ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมนั้น ๆ

สำหรับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมในรูปแบบหลอดที่มาพร้อมกัน 2 หลอด (คือ ครีมสีผม และ ดีเวลลอปเปอร์) จะมีอายุการใช้งาน 3 เดือนนับจากวันที่เปิดหลอด สีของเนื้อครีมอาจเปลี่ยนแปลงแต่ประสิทธิภาพยังคงเดิม

สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทขวดแอโรซอล (วันพุช) ทรีตเมนท์ และครีมนวดผม จะมีอายุ 6 เดือนนับวันที่เปิดขวดใช้งาน

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ 1 (คือหลอดสี) ในรูปแบบขวดหรือของเหลว จะไม่สามารถเก็บไว้ได้หากเปิดใช้ และสัมผัสกับอากาศแล้ว