คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์

สำหรับการใช้งานครั้งแรกความแตกต่างการย้อมผมขาว
กับการย้อมผมแฟชั่น

การย้อมผมขาวนั้นเป็นเน้นการย้อมที่ผมขาวในขณะที่การย้อมผมแฟชั่นเป็นการเน้นการย้อมผมดำให้มีสีที่สว่างขึ้น และเพลิดเพลินไปกับสีต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีความแตกต่างของผลของการย้อมผมขาว

สำหรับการใช้งานครั้งแรก

ผมที่ย้อมสีมืดเกินไปด้วยผลิตภัณฑ์ย้อมผม จะเปลี่ยนเป็นสีที่สว่างทันทีทำได้ยาก

  • ผมที่ย้อมสีมืดเกินไปด้วยผลิตภัณฑ์ย้อมผม จะเปลี่ยนเป็นสีที่สว่างทันทีทำได้ยาก
  • ผมที่ย้อมสีมืดเกินไปด้วยผลิตภัณฑ์ย้อมผม จะเปลี่ยนเป็นสีที่สว่างทันทีทำได้ยาก

การกัดสีเป็นการสลายเม็ดสีเมลานิน ไม่ใช่การสลายสีย้อม ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะกัดสีย้อมที่ย้อมสีมืดให้เป็นสีสว่างได้ ผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดที่เติมสารเร่งการกัดสี (สารลอกสี) มีพลังในการสลายสีย้อม แต่ทำให้สีสว่างสม่ำเสมอได้ยาก กรณีที่ต้องการแก้สีที่ย้อมให้เป็นสีสว่างทันทีนั้น
ควรปรึกษากับร้านทำผม

NOTE สีย้อมผมจากพืช
Vegetable hair color

การย้อมสีผมอย่างรวดเร็ว (Speedy) ช่วยย่นระยะเวลา ในการย้อมผมโดยเพิ่มความสามารถการซึมผ่านของเส้นผม ผ่านการผสมผสานอย่างเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สี และดีเวลลอปเปอร์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้ทำหน้าที่กระตุ้นเส้นผมแต่อย่างใด

NOTE ผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่สีค่อย ๆ ติด

เป็นผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่มีโลหะผสมอยู่ โดยที่ทำให้เกิดสีขึ้นด้วยการเชื่อมพันธะกับกำมะถัน
ที่องค์ประกอบในเส้นผมเมื่อย้อม 1 ครั้งสีจะไม่เข้ม จากการที่ย้อมหลาย ๆ ครั้งสีก็จะติดไป
เรื่อย ๆ การคงทนของสีขึ้นกับความเข้มข้นของการย้อม จากจำนวนครั้งที่ใช้ แต่จะคงอยู่ประมาณ 1 – 4 สัปดาห์