คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์

img_main_howto

เพื่อการเปลี่ยนสีผมที่ดีที่สุดค้นหาสีที่ใช่

ผลิตภัณฑ์ย้อมผมนั้นแม้ว่าจะเป็นรหัสสีเดียวกัน และวิธีการย้อมเหมือนกันก็ตาม สีที่ออกมาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะ และสภาพของเส้นผมก่อนการย้อม เพื่อที่จะแนะนำให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า การตรวจสอบเส้นผมล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

1สภาพของเส้นผม

สภาพของเส้นผม
NOTE การเปลี่ยนแปลงสีของเส้นผมจากการกัดสี
การเปลี่ยนแปลงสีของเส้นผมจากการกัดสี

ถ้าทำการกัดสี (สลายเม็ดสีเมลานิน) โทนสีผมจะเปลี่ยนเป็นโทนน้ำตาล - สีส้ม –สีเหลือง ผู้ที่มีลักษณะผมที่ย้อมสียาก จะมีเม็ดสีเมลานินมากและทำให้สีผมสว่างได้ยาก ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่เป็นสีโทนสีส้ม - สีแดง ผู้ที่มีลักษณะผมที่ย้อมสีง่าย จะมีเม็ดสีเมลานินน้อยและทำให้สีผมสว่างได้ง่าย ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่เป็นสีโทนสีเหลือง

ย้อมผมขาว : จำนวนผมขาว
ย้อมผมขาว  : จำนวนผมขาว
ย้อมผมแฟชั่น : ความสว่างของสีของเส้นผมก่อนย้อม
ย้อมผมแฟชั่น : ความสว่างของสีของเส้นผมก่อนย้อม

2ประสบการณ์/ ความถี่ของการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม

สภาพของผมก่อนการย้อมจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ และความถี่ของการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ย้อมตามระยะจำเป็นต้องระวังการย้อมให้มีสีที่สม่ำเสมอ

ประสบการณ์/ ความถี่ของการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม

3ประเด็นของการเลือกสีในการย้อมผมขาว

ประเด็นของการเลือกสีในการย้อมผมขาว
ปริมาณผมขาว
ตัวอย่างผมที่ย้อม

ตัวอย่างผมย้อมสำหรับย้อมผมขาวนั้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยจินตนาการของการย้อมผมที่มีผมขาวปนอยู่ กรณีของบริษัทเองเป็นจินตนาการของสีย้อมโดยมีปริมาณผมขาว 30%

ตัวอย่างผมที่ย้อม

ความแตกต่างของจินตนาการของผมที่ย้อมแล้วตามปริมาณผมขาว แม้ว่าจะใช้สีรหัสเดียวกันก็ตาม ความสว่างของสีผมที่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผมขาว

ตัวอย่างผมที่ย้อม
คำแนะนำ

ตามพื้นฐานแล้ว การแนะนำรหัสสีตามความต้องการทำได้แต่ สำหรับ “ผู้ที่มีผมขาวน้อย” “ผู้ที่มีผมขาวมาก” ควรจะแนะนำดังต่อไปนี้

คำแนะนำ
ประเด็น

สำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมขาวเป็นครั้งแรก อาจยังลังเลอยู่ว่าควรจะเลือกสีใด แนะนำให้เลือกสีที่สว่างกว่าสีที่ต้องการ 1 ระดับจะดีกว่าเนื่องจาก
ผมที่ย้อมด้วยสีมืด แล้วสีมืดเกินไปจะย้อมแก้ไขให้สีสว่างในทันทีทำได้ยาก

* ผลิตภัณฑ์ย้อมผมสำหรับใช้กับผมดำแทบจะย้อมผมขาวไม่ติด ดังนั้นผู้ที่กังวลเรื่องผมขาวกรุณาใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมสำหรับผมขาว

ลักษณะของผม

กรณีที่ย้อมผมขาวให้เป็นสีสว่างบริเวณที่มีผมขาวนั้น จะย้อมได้ตามจินตนาการที่ต้องการ แต่บริเวณที่เป็นผมดำอาจจะได้รับผลกระทบจากลักษณะของเส้นผม

ลักษณะของผม
ประเด็น

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการโทนสีแดง
ให้เลือกใช้โทนสี Matte หรือ Ash ซึ่งสามารถลดโอกาสการได้ผลลัพธ์เป็นโทนสีแดงได้ดีที่สุด

*1 สีออกเขียว

*2 สี Ash ที่จริงแล้วไม่ใช้ย้อมผมให้เป็นสีเทา แต่ส่วนมากย้อมโดยใช้สีทึม(โทนสีเย็น)ไปกลบสีเดิมของเส้นผม(สีร้อน) และควบคุมให้สีที่ย้อมออกมามีสีแดงน้อยที่สุด

4ประเด็นการเลือกสีย้อมแฟชั่น

ประเด็นการเลือกสีย้อมแฟชั่น
ความสว่างของเส้นผมก่อนย้อม
ความสว่างของเส้นผมก่อนย้อม
ประเด็น

กรุณาตรวจสอบความสว่างของเส้นผมก่อนทำสีจากคำอธิบายข้างกล่อง แล้วจึงเลือกสีที่ใกล้เคียงกับสีที่ต้องการ
ผมที่ย้อมโดยผลิตภัณฑ์ย้อมผม และเฮนน่าเป็นสีทึมแล้ว ไม่สามารถจะทำให้สว่างโดยผลิตภัณฑ์
ย้อมผม และยากัดสีผม

สภาพเส้นผม

สีที่ย้อมอาจจะได้รับผลกระทบของสภาพเส้นผมได้

สภาพเส้นผม
ประเด็น

ระวังสำหรับผู้ที่ใช้โทนสีส้ม,แดง, Matte เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะแตกต่างจากจินตนาการของลูกค้า จึงควรที่จะแจ้งแนวโน้มสีที่จะได้ล่วงหน้า

ประเด็น

สำหรับผู้ที่ต้องการโทนสีเหลือง,Matte, Ash ใช้สีเดียวกันย้อม 2 ครั้งหรือกัดสีผมก่อน จะทำให้ได้สีที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ กรุณาเว้นระยะห่างของการย้อมประมาณ 1 สัปดาห์

ประเด็น

สำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมขาวเป็นครั้งแรก อาจยังลังเลอยู่ว่าควรจะเลือกสีใด แนะนำให้เลือกสีที่สว่างกว่าสีที่ต้องการ 1 ระดับจะดีกว่าเนื่องจาก
ผมที่ย้อมด้วยสีมืด แล้วสีมืดเกินไปจะย้อมแก้ไขให้สีสว่างในทันทีทำได้ยาก

5การย้อมผมให้ได้สีสวยสม่ำเสมอ

พื้นฐานของวิธีการย้อมผม

ผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ขายในท้องตลาด พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถย้อมสีผมได้ด้วยตัวเองก็จริง แต่ถ้าใช้ในปริมาณที่น้อยเกินไปอาจทำให้ได้สีผมที่ไม่สม่ำเสมอ

ข้อแนะนำ

ควรชโลมครีมเปลี่ยนสีผมให้ทั่วศีรษะ และหวีตั้งแต่โคนผมจรดปลายผม กรุณาระวังอย่าหวีมากเกินไปจนกระทั่งน้ำยาหลุดออกจากเส้นผม นอกจากนี้ปริมาณที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนั้นให้ตรวจสอบที่กล่องบรรจุก่อน สำหรับผู้ที่มีผมยาวหรือผมหนากรุณาเตรียมผลิตภัณฑ์ย้อมผมไว้ 2 กล่อง

ข้อแนะนำ

หากย้อมสีเข้ม ควรใช้ผลิตภัณฑ์กันน้ำ (Cold Cream) ทาบริเวณไรผม และรอบหูก่อนการย้อม เพื่อป้องกันไม่ให้สีติดบนผิวหนัง

ข้อแนะนำ

สำหรับผู้ที่มีผมยาว ควรใช้กิ๊บแบ่งผมเป็น 4 ส่วนก่อน เพื่อให้สามารถชโลมครีมย้อนผมได้ง่ายขึ้น และทำให้ย้อมสีได้สม่ำเสมอขึ้นอีกด้วย

NOTE หลักการของสี – แม่สี 3 สีและสีตรงข้าม

หากมีความรู้เรื่องทฤษฏีสี จะทำให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงโทนสีของผลิตภัณฑ์ย้อมผมได้ดี

หลักการของสี – แม่สี 3 สีและสีตรงข้าม