คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์

img_main_howto

สำหรับการใช้งานครั้งแรกกลไกการเปลี่ยนสีผม

1ผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดครีม, ชนิดของเหลว

ผลิตภัณฑ์ย้อมผมจะมีสารตัวที่หนึ่งและสารตัวที่สอง เวลาใช้จะผสมสารทั้งสองเข้าด้วยกัน (ยกเว้นแบบผง)

สารตัวที่หนึ่ง (อาจจะเป็นของเหลวก็ได้)
สารตัวที่หนึ่ง (อาจจะเป็นของเหลวก็ได้)
สารตัวที่สอง (อาจจะเป็นครีมก็ได้)
สารตัวที่สอง (อาจจะเป็นครีมก็ได้)

2กลไกของการย้อมผม

กลไกของการย้อมผม
NOTE เกี่ยวกับ Oxidizing agent (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์)

ความเข้มข้นของ Oxidizing agent (%) เป็นตัวกำหนดการกัดสี ถ้าความเข้มข้นสูง การกัดสีก็จะรุนแรง จะได้ผมที่สีสว่างขึ้น แต่ก็เป็นสาเหตุทำให้ผมเสียด้วย ในอีกด้านหนึ่ง ถ้าความเข้นข้นต่ำก็จะอ่อนโอนต่อเส้นผมแต่การฟอกสีก็จะอ่อน และไม่สามารถทำให้ได้ผมที่สีสว่างได้เพียงพอ โดยทั่วไป ความเข้มข้นของ Oxidizing agent ของผลิตภัณฑ์ย้อมผมถาวรจะอยู่ที่ 6 – 9% และผลิตภัณฑ์ย้อมผมกึ่งถาวรจะอยู่ที่ 2 – 3%