คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์

img_main_howto

สำหรับการใช้งานครั้งแรกประเภทของเส้นผม

1โครงสร้างของเส้นผม

เส้นผมประกอบด้วยโครงสร้างใหญ่ 3 ส่วน

โครงสร้างของเส้นผม

2เส้นผมของคนเอเซียและคนตะวันตก

หัวข้อ คนเอเซีย คนตะวันตก
จำนวนเส้นผม ประมาณ 1 แสนเส้น ประมาณ 1.4 แสนเส้น
ขนาดของเส้นผม ประมาณ 0.08 mm (80 μm) ประมาณ 0.06 mm (60 μm)
ดัชนีของศก.ของเส้นผม * 1 ประมาณ 80 - 85 ประมาณ 60 – 65
ความเร็วในการงอก ประมาณ 1 cm/ เดือน
วัฏจักรของเส้นผม ผู้ชาย : 3 – 5 ปี, ผู้หญิง : 4 – 6 ปี
จำนวนเส้นผมร่วง * 2 ประมาณ 75 - 150 เส้น / วัน

*1 ดัชนีแสดงรูปร่างของหน้าตัดของเส้นผม ถ้าค่าใกล้ 100 รูปร่างของหน้าตัดจะเป็นวงกลม
(ดัชนีของศก.เส้นผม = ศก.สั้น/ ศก.ยาว x 100)

*2 จำนวนเส้นผมร่วงจะผันแปรตามความแตกต่างของบุคคล, อายุ, ฤดูกาล

** ศก. ย่อมาจาก ‘ศูนย์กลาง’

3สีของเส้นผม

สีของเส้นผมจะถูกกำหนดโดยปริมาณเม็ดสีเมลานินที่อยู่ในชั้น Cortex เส้นผมสีดำจะมีเม็ดสีเมลานินอยู่มาก และผมขาวก็แทบจะไม่มีเม็ดสีเมลานินอยู่เลย เนื่องจาก Cuticle โปร่งใส ดังนั้นเม็ดสีเมลานินที่อยู่ในชั้น Cortex จะแสดงสีของเส้นผมนั้น

สีของเส้นผม

* เม็ดสีเมลานินสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ยูเมลานิน (Eumelanin) (สีดำ,สีน้ำตาล) และฟีโอเมลานิน (Pheomelanin) สีของเส้นผมจะถูกกำหนดโดยจำนวนเม็ดสีเมลานินเป็นหลัก และถ้ามีสีเมลานินมากเส้นผมก็จะมีสีค่อนข้างเข้ม

NOTE การเกิดผมขาว

การย้อมสีผมอย่างรวดเร็ว (Speedy) ช่วยย่นระยะเวลา ในการย้อมผมโดยเพิ่มความสามารถการซึมผ่านของเส้นผม ผ่านการผสมผสานอย่างเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สี
และดีเวลลอปเปอร์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้ทำหน้าที่กระตุ้นเส้นผมแต่อย่างใด