การดำเนินงาน

ข้อมูลองค์กรการดำเนินงาน

บทบาทของผู้ผลิต

การดำเนินงาน

เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคิดค้น และพัฒนาแผนระบบการผลิตแบบบูรณาการตามแผน ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด มาตรฐาน GMP รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 14001 โดยเราจะขอมุ่งมั่นทำงานโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป ภายใต้นโยบายของบริษัท

ความสำคัญของการกระจายสินค้า และเครือข่ายข้อมูลทางออนไลน์

ศูนย์โลจิสติกส์ของเรานั้นไม่ได้ให้ความสำคัญ เพียงลูกค้าออนไลน์เท่านั้น แต่เรายังมีการวางระบบการกระจายทางกายภาพแบบความเร็วสูงและให้ประสิทธิภาพสูง ในขณะเดียวกันเราก็พัฒนาช่องทางการสั่งซื้อสินค้าทาง
ออนไลน์ให้มีความสัมพันธ์กัน โดยออกแบบคลังสินค้าอัตโนมัติแบบ 3 มิติ มีระบบขนส่งแบบอัตโนมัติ และยังให้ความสำคัญกับระบบการจัดการตำแหน่งที่แม่นยำอีกด้วย

การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ณ โรงงานเซโตะ เราจัดแสดงความเป็นมาของวิวัฒนาการผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบไปด้วย อุปกรณ์การทำ, ภาพถ่าย และบทความ รวมถึงโฆษณาทางโทรทัศน์ต่าง ๆ ในอดีต