ปรัชญาของโฮยู

ข้อมูลองค์กรปรัชญาของโฮยู

เรามุ่งมั่นในการรักษาการเติบโตของธุรกิจที่มั่นคง และสม่ำเสมอด้วยผลกำไรที่ได้มาอย่างชอบธรรมโดยไม่ลืมที่จะแบ่งปันสู่สังคม

เรามุ่งมั่นตอบแทนสังคมโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ผู้บริโภคสัมผัสถึงความอ่อนเยาว์ ความงาม และมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนำไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดี และเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมดีงาม

ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และอิสระ เราแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดอย่างโปร่งใส ในขณะเดียวกันได้ค้นหาคุณค่าความพึงพอใจที่ได้รับจากการทำงาน และความสามัคคีอันมีค่า