Bigen
Men's Cream Color

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

1สะดวก ง่าย

ไม่ต้องเตรียมภาชนะ ไม่ต้องผสมให้ยุ่งยาก แค่กดและหวี

2ประหยัดคุ้มค่า

ใช้ไม่หมด สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป ไม่ว่าจะใช้ครั้งแรกหรือครั้งต่อไป เนื้อครีมก็ยังคงสดใหม่

3ย้อมอย่างรวดเร็ว

ปิดผมขาวอย่างสมบูรณ์ใน 5 นาที

อ่อนโยนกว่าด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 3 ชนิด

รายละเอียดจำนวนสี

กรุณาเลื่อน ซ้ายหรือขวา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านวิธีใช้ในเอกสารแนบกำกับให้ละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์