Bigen
Permanent Powder
Hair Color

main_product8

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

1ปิดผมขาวได้แนบสนิท

2ไม่มีแอมโมเนีย

3ไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ

4มีกลิ่นหอม

รายละเอียดจำนวนสี

กรุณาเลื่อน ซ้ายหรือขวา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านวิธีใช้ในเอกสารแนบกำกับให้ละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์