การวิจัยและพัฒนา

ขอแนะนำ 6 ฝ่ายงานของ โฮยู

ฝ่ายงานผู้อุปโภคบริโภค

ความรับผิดชอบของแผนกฝ่ายงานผู้อุปโภคบริโภคนี้ จะให้ความสำคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับร้านค้าปลีก เพื่อสร้างหน้าร้านที่ดึงดูด และสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแรง

เนื้อหาในการทำงาน

 • ทำการตลาดภาคสนาม
 • ทำการขายผ่านร้านค้าปลีกไปยังกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป
 • เสนอโปรโมชั่นการขายให้แก่ร้านค้าปลีก
 • จัดการร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
ยึดถือหลักคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

โฮยู นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในซาลอนชั้นนำแล้ว ยังมุ่งเน้นที่จะให้ผลิตภัณฑ์ส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง และสถานที่ที่ผู้บริโภคจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ก็คือตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย และได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจเป็นอย่างดี

ในขณะเดียวกัน การจัดการ สำรวจทำเลการตั้งร้านค้า ที่สามารถหาซื้อง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคโดยอาศัยมุมมองจุดยืนในฐานะผู้บริโภค ด้วยความเป็นหนึ่งที่สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้สูงสุด ในตลาดผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และตัวแทนจำหน่าย และความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

ช่องทางการกระจายสินค้า

ฝ่ายงานต่างประเทศ

ฝ่ายงานต่างประเทศ เป็นผู้ที่ต้องนำนวัตกรรมน้ำยาเปลี่ยนสีผมของ โฮยู ออกไปยังตลาดโลก เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งในตลาด hair fashion ชั้นนำของโลกต่อไป

เนื้อหาในการทำงาน

 • การขายสินค้าในตลาดต่างประเทศ
 • กิจกรรมการขายสินค้าในต่างประเทศ
 • การบริหารจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
 • การนำเข้า และส่งออก
การสร้างความเป็นผู้นำในวงการ Hair Fashion ของโลก

โฮยู ได้วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมใหม่ ๆ ของน้ำยาเปลี่ยนสีผมมาอย่างยาวนาน ไม่เพียงแต่ภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วต่อเนื่องตลอดมา

ในปัจจุบันได้กระจายออกไปแล้วกว่า 70 ประเทศทั่วโลก รวมถึงแบรนด์ "บีเง็น" ที่เป็นที่รักสำหรับลูกค้าหลาย ๆ คนทั่วโลก โดย "บีเง็น" ได้ความหมายจากภาษาญี่ปุ่นว่า "美の源" แปลว่าแหล่งกำเนิดของความงาม

ช่องทางการกระจายสินค้า

ฝ่าย Professional

ในส่วนของแผนก Professional มุ่งเน้นการขายในระดับมืออาชีพ อีกทั้งยังส่งเสริมสกิลความสามารถของความเป็นมืออาชีพในด้านสีผม เช่น วางแผน และการดำเนินการการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเส้นผม การทำเวิร์กช็อป การสร้างสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างมืออาชีพ

เนื้อหาในการทำงาน

 • ขายสินค้าสำหรับมืออาชีพ
 • จัดทำสัมมนาเกี่ยวกับเส้นผม
 • ฝึกอบรมสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสีผม
ขายสินค้าสำหรับมืออาชีพ

ร่วมมือกับช่างผมมืออาชีพในการใช้สินค้า ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ย้อมเส้นผม, ดูแลเส้นผม หรือ ดัดผม

วางแผน และการดำเนินการการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเส้นผม

การสัมมนาช่างทำผม
ก่อตั้ง "โฮยู สตูดิโอ (Hoyu Studio)" สำหรับช่างทำผมซึ่งกระจายอยู่ใน 5 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น

จุดเด่นของที่นี่คือการพัฒนาเรียนรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ของการทำสีผมเป็นหลัก การจัดสัมมนาโดยจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสีผมมาบรรยายให้ความรู้เป็นต้น

ฝึกอบรมสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสีผม

ที่ โฮยู มีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสีผมระดับโลกอย่าง มร.แดเนียล กาลวิน (DANIEL GALVIN) ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ โดยใช้เทคนิคความรู้อันทันสมัยของ มร.แดเนียล กาลวิน (DANIEL GALVIN) ก่อตั้งหลักสูตรเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสีผมขึ้นมาภายใต้ โครงการ สถาบันฝึกอาชีพโฮยู (HoyuTechnical Academy) (ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพ) โดยในทุกปีจะมีนักเรียนเข้ารับการอบรมกว่า 200 คนที่จะเติบโตไปเป็นช่างผม
มืออาชีพ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในวงการการทำสีผม และวงการแฟชั่นอย่างกว้างขวาง

ช่องทางการกระจายสินค้า

สถาบันวิจัย และพัฒนา

สถาบันวิจัย และพัฒนาของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และข้อมูลทางเทคนิคที่ถูกต้อง เพราะผลลัพธ์ของงานวิจัยจะสะท้อนให้เห็นผ่านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในการทำงาน

 • การวิจัยด้านผลิตภัณฑ์
 • การวิจัยขั้นพื้นฐาน
 • การวิจัยด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์
 • การจัดการด้านเภสัชกรรม
 • การวิจัยด้านความปลอดภัย
 • การวิจัยด้านเส้นผม
 • การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
การวิจัยไปจนถึงการกำเนิด

การแข่งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากการคิดค้นพัฒนาโดยหยิบยกเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ วัตถุดิบใหม่ ๆ ที่โดดเด่นมาใช้ ซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความสำคัญในการแข่งขัน สถาบันวิจัย และพัฒนาได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าทั้งกลไกการทำงานของเส้นผม, ศาสตร์แห่งสี และวัตถุดิบใหม่ ๆ

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัยขั้นพื้นฐาน เช่น เกี่ยวกับทรงผม, การวิเคราะห์, เทคโนโลยีเวชภัณฑ์ เป็นต้น
จึงได้ส่งนักวิจัยของแต่ละภาคส่วนไปทำการศึกษาค้นคว้าที่สถาบันวิจัย เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผลการวิจัยจะยังเชื่อมโยงไปยังอีกหลาย ๆ สิทธิบัตรอีกด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้ระบบออนไลน์ เพื่อทำการเชื่อมต่อ, จัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคที่ถูกต้อง, การรวบรวมข้อมูลทางการตลาด เพื่อความรวดเร็วในการออกแบบ ไปจนถึงการประเมินผลของผลิตภัณฑ์ใหม่

ฝ่ายการผลิต และโลจิสติกส์

ที่ฝ่ายผลิตและโลจิสติกส์ ดำเนินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงต่อพันธมิตรทางการค้า

เนื้อหาในการทำงาน

 • จัดหาวัตถุดิบ
 • จัดการการผลิตสินค้าทั้งใน และต่างประเทศ
 • จัดการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
 • วิจัย และจัดการเทคโนโลยีการผลิต
 • จัดการวางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์ในการผลิต
 • ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ
 • การจัดการสินค้าคงเหลือ
 • ให้คำแนะนำในการจัดส่งสินค้า
มีจิตสำนึก และรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิต

การนำสินค้าที่มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพไปยังตลาดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ ฝ่ายการผลิต และโลจิสติกส์ ดังนั้นเราจึงดำเนินการควบคุมการผลิตที่เข้มงวด และสอดคล้องกับแผนการอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานของ GMP

นอกจากนี้ยังได้การรับรอง ISO14001 เรื่องมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และก็จะยังคงดำเนินงานการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ต่อไป

ระบบการบูรณาการของโลจิสติกส์ และเครือข่ายออนไลน์

โฮยู มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความสำคัญในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้า ไม่เพียงแต่ทางออนไลน์ แต่ยังให้ความสำคัญที่จะเสริมสร้างเพิ่มเติมฟังก์ชั่นในการทำงานของศูนย์สั่งซื้อที่มีความสำคัญในการติดต่อกับลูกค้า

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกจากระบบขนส่งอัตโนมัติ เป็นระบบโลจิสติกส์ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตำแหน่งที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และรวดเร็ว

ฝ่ายการตลาด

เนื้อหาในการทำงาน

 • วางแผน พัฒนา โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ผู้บริโภค
 • วางแผน พัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับ Professional (ร้านซาลอน)
 • วางแผน พัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดต่างประเทศ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความพึงพอใจอันสูงสุดของลูกค้า

เพราะเราต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือ ต่างประเทศเราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะวางแผน พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากความใส่ใจในรายละเอียดของความต้องการของลูกค้า, การสร้างแนวคิด, การแนะนำทางการตลาด ไปจนถึงการสื่อสารการโฆษณา อย่างต่อเนื่อง