นโยบายสื่อสังคมออนไลน์

นโยบายสื่อสังคมออนไลน์

(วัตถุประสงค์) นโยบายนี้เป็นแนวทางในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม และกำหนดประเด็นที่พนักงานแต่ละคนในฐานะสมาชิกของ บริษัท โฮยู เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) พึงระวังเมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์

(ขอบเขต) นโยบายนี้ใช้กับผู้บริหาร พนักงาน และการว่าจ้างชั่วคราวของบริษัทและบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พนักงาน”)

(คำจำกัดความ) โซเชียลมีเดียในที่นี้หมายถึง ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือ แพลตฟอร์มอื่นใดที่เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Services (SNS))

บริษัท โฮยู เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงาน จะพึงระวังประเด็นพื้นฐานต่อไปนี้เมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงเมื่อปฏิบัติงานโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียทางการของบริษัท

แนวทางปฏิบัติเมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์

เราจะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะคำนึงถึงและเคารพการสื่อสารของ ลูกค้า บริษัทคู่ค้า และ พนักงานของบริษัทเราจะใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างซื่อสัตย์และกลั่นกรอง ด้วยตระหนักดีว่ามีผู้คนมากมายที่เราไม่รู้จักเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้จากทั่วโลก

1การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภายใน

เราได้กำหนดแนวทางสำหรับพนักงานในการมีส่วนร่วมสื่อสังคมออนไลน์ ในการให้ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย พนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คำนึงถึงกรอบจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อการกระทำ

2การตระหนักและความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของการสื่อสาร

พนักงานของบริษัทจะต้องรับทราบและรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้แบ่งปันบนสื่อสังคมออนไลน์
พนักงานต้องระมัดระวังในการสื่อสาร มิให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการเข้าใจผิด โดยตระหนักเสมอว่าข้อมูลที่ได้เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแล้วนั้น จักไม่สามารถลบออกอย่างหมดสิ้นได้
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด ต้องแสดงความรับผิดชอบ พร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที

3ข้อห้ามในการละเมิด

พนักงานจะต้องไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ รวมทั้งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบริษัทหรือของบุคคลที่สาม และจะต้องไม่หมิ่นประมาทบุคคลที่สาม หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น

4การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

ข้อมูลอันเป็นความลับ ทั้งของบริษัทและของบริษัทคู่ค้าที่เราได้รับทราบมาจากการทำงาน จะต้องไม่รั่วไหลหรือถูกเปิดเผย รวมทั้งเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าหากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวก่อน เว้นเสียแต่ว่าเป็นการร้องขอจากทางกฏหมาย

ถึงลูกค้าและผู้ใช้ของเรา

ข้อมูลที่พนักงานของบริษัทได้เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย ไม่ถือว่าเป็นการแสดงมุมมองหรือเป็นประกาศทางการของบริษัท
ข้อมูลและประกาศทางการของบริษัทจะทำโดยการแถลงข่าว หรือเผยแพร่บนเว็บไซน์ของบริษัท ที่ https://hoyuthailand.com
ทั้งนี้ รูปแบบหรือสไตล์การสื่อสาร (ไม่ว่าจะการตอบข้อความ ช่วงเวลาที่ตอบ หรือรูปแบบสื่อที่ใช้เผยแพร่) จะแตกต่างกันไปตามแต่ละช่องทาง

ดูรายชื่อช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของบริษัท

Facebook Bigen Thailand
Facebook Beautylabo Thailand
Line Bigen Thailand

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565