ข้อกำหนดในการใช้งาน

ข้อกำหนดในการใช้งาน

เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดยบริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Hoyu Cosmetics (Thailand) Co., Ltd.) (ต่อจากนี้จะกล่าวถึงด้วยตัวย่อ HCT) ก่อนที่จะเริ่มเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ โปรดอ่านข้อกำหนดด้านล่างก่อนการใช้งาน เว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้กับบุคคลที่ยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น

1ลิขสิทธิ์

1ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้จัดเตรียม และเรียบเรียงโดย HCT และใช้งานอยู่ภายใต้การอนุญาตของ HCT เมื่อเนื้อภายในเว็บไซต์ถูกนำไปใช้ภายนอก เช่น “การคัดลอกเพื่อนำไปใช้งานส่วนตัว” หรือ “การอ้างอิงถึง” ผู้ใช้งานจะต้องขออนุญาตกับทาง HCT เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

ดังนั้น HCT จึงห้ามนำไปใช้ หรือทำการคัดลอกเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมใดๆ จากเรา

การใช้เครื่องหมายการค้า

2การใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโลโก้, หรือเครื่องหมายต่างๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ HCT หรือบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้
ใบอนุญาตเดียวกัน ไม่อนุญาตให้นำเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ไปใช้โดยไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัทฯ ก่อน

การประกันเนื้อหาในเว็บไซต์

3การประกันเนื้อหาในเว็บไซต์

HCT ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นั้นจะถูกต้องและอัพเดตที่สุด แต่เราก็ไม่รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้จะครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อมีความไม่ถูกต้องใดๆ กับเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นระหว่างลูกค้าและบุคคลที่สามที่เข้ามาใช้เนื้อหาภายในเว็บไซต์แห่งนี้ เราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความรับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ลิ้งก์

4ลิ้งก์

เราขอแจ้งว่า เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมาสู่เว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ลิ้งก์ไซต์”) นอกจากนี้ เรายังไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดจากเนื้อหาของลิ้งก์ไซต์ หรือความเสียหายของลูกค้าที่ใช้งานผ่านลิ้งก์ไซต์

ลิ้งก์จากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ได้หมายความว่าเราจะรับประกันสินค้าและบริการของเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย รวมไปถึงข้อมูลจากลิ้งก์ไซต์ดังกล่าวก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการรับประกันหรือรับรองจาก HCT เช่นกัน

ข้อมูลจากลูกค้า

5ข้อมูลจากลูกค้า

เราไม่มีการนำข้อมูลต่างๆ จากทางลูกค้ามาใช้งานภายในเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะเป็น ความคิดเห็นจากลูกค้า, เทคนิค, การจัดจำหน่าย, ผลิตภัณฑ์, และอื่น ๆ)
ยกเว้นกรณีที่เราร้องขอหรือขออนุญาตกับลูกค้าในบางรายเพื่อนำข้อมูลของท่านมาใช้ในเว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้จะขอเรียกข้อมูลดังกล่าวว่า “ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง”) ในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดการให้เป็นข้อมูลทั่วไปโดยไม่ต้องเก็บเป็นความลับ

ระบบปฏิบัติการ

6ระบบปฏิบัติการ

เราขอแนะนำให้ใช้บราวเซอร์ต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

คอมพิวเตอร์

- หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 หรือใหม่กว่า, เวอร์ชั่นล่าสุดของ Firefox, และเวอร์ชั่นล่าสุดของ Chrome

- หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช
ระบบปฏิบัติการล่าสุดของ Safari, เวอร์ชั่นล่าสุดของ Firefox, และเวอร์ชั่นล่าสุดของ Chrome

สมาร์ทโฟน

- หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Android
บราวเซอร์มาตรฐาน 4.0 หรือใหม่กว่า

- หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ iOS
Mobile Safari OS 7.0 หรือใหม่กว่า

ปลั๊กอิน

7ปลั๊กอิน

เว็บไซต์นี้มีการใช้ปลั๊กอินดังแสดงด้างล่าง หากปลั๊กอินเหล่านี้ไม่ได้ถูกติดตั้ง สามารถดาวน์โหลดได้ในขั้นถัดไป โปรดทราบล่วงหน้าว่าปลั๊กอินที่มีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

readerดาวน์โหลด flashplayerดาวน์โหลด

กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจศาล

8กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์นี้ถูกควบคุมภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ศาลแขวงนาโกย่าคือศาลแขวงที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจขั้นต้นหากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้